Udzielamy ochrona legalną pomoc w uzyskaniu odszkodowania sukcesu zmniejszonej sumy odszkodowania lub rezygnacje zapłaty wynagrodzenia.