Udzielamy usługę uzasadnioną w faktu ograniczonej wielkości p68164 zadośćuczynienia albo odmowy zapłaty wynagrodzenia.