Udzielamy p116660 poradę formalną w fakcie zaniżonej kwoty odszkodowania lub odmowy wypłaty zadośćuczynienia.