Udzielamy porada legalną w wypadku ograniczonej p115211 sumy odszkodowania czy odmowy zapłaty odszkodowania.