Udzielamy ochrona legislacyjną pomoc w uzyskaniu odszkodowania fakcie ograniczonej sumy odszkodowania albo odmowy zapłaty zadośćuczynienia.