مشاوره و برنامه ریزی تخصصی,بیشترین رتبه زیر هزار,متفاوت ترین گروه مشاوره کشور,افزایش تراز,افزایش معدل,کنکور,قلمچی,سنجش,گزینه دو,قوی ترین گروه ...